Logga in

Licensinfo

Som tävlingscyklist krävs att man har en licens och det finns några olika typer av licenser beroende på i vilka klasser man avser att tävla. Se tabell nedan vilka klasser som respektive licens är giltig i. Licensen liksom tävlingsklasserna baseras alltid på födelseår, dvs den ålder man uppnår under kalenderåret, och inte den faktiska ålder man har vid tävlingstillfället/licensansökningstillfället.

Engångslicens

Den allra enklaste licensen kallas för engångslicens och den tecknar man för varje enskild tävling och den kan vara lämplig om man endast tänker köra någon enstaka tävling per år. Engångslicensen gäller endast i elitmotions-, sport- och ungdomsklasserna och tecknas direkt hos tävlingsarrangören.

Baslicens (Base)

Baslicensen är steget upp från engångslicensen och gäller under hela året, oavsett antal tävlingar, samt att den ger ett försäkringsskydd även under träning. Den gäller dock endast i elitmotion- och sportklasserna.

Tävlingslicens (U11, Youth, Junior, U23, Elite, Master)

Beroende på ålder väljer man den licens som gäller sin klass. Licensen gäller för obegränsat antal tävlingar samt att den liksom Baslicensen också ger ett försäkringsskydd vid träning. Herrar och damer från 30 år kan välja att kvarstå med Elitlicens och tävlar då i dessa klasser. Det är tillåtet att en gång under säsong byta licenstyp.

Med en tävlingslicens kan man tävla för olika klubbar i olika discipliner, t ex en klubb i mountainbike och en annan i landsväg. En av klubbarna är då huvudklubb och det är genom den klubben licensen tecknas. Vid licensbeställningen kan man ange att man tävlar för en annan klubb i en annan disciplin. 
                                                                        
Licenstyp Klass Ålder Pris 
Elite Women Damelit, DSport 19-29 700 kr
Elite Men Elit, Senior, HSport 23-29 700 kr
Under 23 Elit, Senior, HSport 19-22 700 kr
Master Men/Women H30-H75, D30-D50, Senior, DamElit, H/D-Sport 30-99 700 kr
Junior Men/Women Junior, DamJunior, H/D-Sport 17-18 500 kr
Youth Men/Women P/F10-12, 13-14, 15-16 10-16 250 kr
Base Elitmotion, D/H-Sport 13-99 300 kr
Under 11 P/F 5-10 5-10 50 kr
Engångslicens P/F10-16, H/D-Sport, Elitmotion 10-99 200 kr

 

Beställning

Licensen beställs och betalas direkt till Svenska Cykelförbundet på deras sida www.swecyclingonline.se. För att kunna logga in på den sidan måste man ha en unik epostadress registrerad i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. Eftersom epostadressen i IdrottOnline-profilen även kommer att gälla i de eventuellt andra föreningar som har sitt register i IdrottOnline så sker ingen synkronisering mellan MTB Täbys medlemsregister eftersom man kan vilja ha olika adresser i de två olika systemen. Därför behöver man antingen justera sin egen IdrottOnline-profil eller meddela klubben vilken epostadress man vill skall vara giltig i IdrottOnline. Detta görs med ett epostmeddelande till info(a)mtbtaby.se. 

Licensbevis

Licensbevis kan beställas i samband med licensbeställningen och då får man ett utskrivet kort.

Utlandstillstånd

Skall man tävla utomlands behövs ett utlandstillstånd som beställs samtidigt som man beställer licensen. 

Byte av förening - överförande av licens

Om du innehar en tävlingslicens och skall byta förening måste du meddela Svenska Cykelförbundet din övergång. Byte av förening kan ske fritt under tiden 1 oktober-15 december för nästkommande år. Ansökan görs på blankett som finns på Svenska cykelförbundets hemsida och skall undertecknas av licensinnehavaren. SCF offentliggör samtliga övergångar för föreningarnas kännedom efter den fria övergångsperiodens slut. Överförande av licens under tiden 16 december-31 oktober kan endast ske en gång och då efter skriftligt medgivande av den på licensen angivna förening.

Försäkringsinformation

Försäkringsgivare för licensförsäkringen är Folksam. Mer info om villkor etc finns på deras hemsida.