Logga in

SCF Chip

Svenska Cykelförbundet (SCF) har sedan 2013 börjat använda ett centralt chipsystem för tidtagning vid tävling. Systemet heter AMB MyLaps Prochip och används i flera länder, bland annat i Danmark.

När behövs chip?

Inom mountainbike kommer förbundets tidtagningssystem initialt att användas vid SM och SWE Cup, men fler tävlingar förväntas använda sig av samma system med tiden. Dock är det inte sannolikt att långsloppstävlingarna kommer att göra det, då det på de tävlingarna är så många deltagare och det vanligtvis finns en stor motionsklass som saknar chip.

Vem behöver chip?

Till att börja med är det tävlande med årslicens och som skall köra en tävling med förbundets chipsystem som behöver skaffa chip. Vilka tävlingar, utöver SM och SWE Cup, som använder förbundets chip får man utläsa i respektive tävlingsinbjudan/PM.

Den som har årslicens men inte kör någon tävling som använder förbundets chipsystem behöver således inte heller skaffa något chip.

 

Hur beställer man?

Chip beställs av Svenska Cykelförbundet på portalen swecyclingonline.se och en hyra betalas årsvis för detta.

Mer information

Ytterligare information finns på förbundets hemsida.

Chip till ungdomar/juniorer

Klubben söker centralt chip till ungdomar/juniorer som bekostas av SCF och Idrottslyftet. Skicka ett e-postmeddelande till klubben så ser vi till att det beställs.